Gör ScaleUp testet

Om du vill inventera hur synkroniserade din ledningsgrupp är i metodikens 4 byggstenar så ber du samtliga i ledningsgruppen göra ScaleUp testet. Varje person får efter testet en summering och poäng som ni kan ha som underlag för era diskussioner. Fokusera era diskussioner främst på de delar där ni har låga poäng och de delar där ni har olika syn på hur framgångsrika ni är. Vill du ha hjälp att tolka era svar är du välkommen att ta kontakt med oss.

Gör ScaleUp testet genom att klicka här >>