Struktur + entreprenörsanda = tillväxt utan stress

Struktur + entreprenörsanda = tillväxt utan stress

Att införa strukturer, processer och system kommer inte naturligt för de flesta entreprenörer.

För vissa är det att slippa just dessa faktorer som fått dem att hoppa av från storföretaget och bygga något eget. För andra är det framtidsvisionen, skapandet och att tänka fritt som driver dem. Då upplevs strukturer lätt som hämmande och tråkigt. Men utan struktur är det nästintill omöjligt att skapa ett hållbart framgångsrikt scaleup-företag.

Jobba strukturerat för tillväxt utan stress

Ett av företagen jag nyligen coachade i ScaleUp Academy hade något år tidigare nått en omsättning på 100 Mkr när de insåg att de behövde få bättre system och processer på plats för att kunna ta sig till nästa nivå. Deras lösning på detta var att headhunta en extern VD från en topposition på ett av storföretagen i branschen. Det tog dock inte många månader innan de insåg att de gjort ett fatalt misstag. Den nye chefens strukturtänkande höll på att kväva entreprenörsandan och kunderna kände inte igen det tidigare så serviceinriktade företaget. Omsättningen och lönsamheten sjönk. Nyckeln till att få företaget att växa igen var att den befintliga ledningen insåg att de själva kunde utveckla den kompetens som behövdes med rätt vägledning utifrån. Samtidigt som de fortsatte att leda företaget på sitt sätt.

Min erfarenhet är att lösningar där man lägger ansvaret för strukturutveckling på en ny extern VD lätt misslyckas. Förutsättningarna att lyckas är betydligt större om lösningen växer fram inifrån företaget. Den entreprenöriella företagskulturen måste stärkas samtidigt som bättre processer och rutiner kommer på plats. Struktur får inte införas på bekostnad av kulturen och kundupplevelsen vilket lätt sker. Det är viktigt att man har förstått vilka framgångsfaktorer och kärnkompetenser som lett företaget fram till den här punkten och att man har koll på dessa i övergången till nästa tillväxtfas.

Den optimala kombinationen av struktur och entreprenörsanda behöver vara på agendan under hela tillväxtresan. Det är en fråga som är väldigt svår att lösa på egen hand som entreprenör eller grundare eftersom man ofta både är en del av problemet och lösningen. Diskutera regelbundet i ledningsgruppen eller styrelsen för att få gruppens kollektiva intelligens och erfarenheter. När ni hittar den optimala balansen kommer ni att märka att en stor mängd energi och kreativitet frigörs i hela företaget. Där ligger en av de viktigaste nycklarna för fortsatt framgång i ett tillväxtföretag.