ScalingUp boken på svenska med förord av Pelle Tornell

Strategisk plan för att skala upp

Entreprenörer och ledare som vill skala upp sina företag behöver en effektiv plan för att ta till vara på möjligheter, skapa tillväxt och nå sina mål. Förr skrev ledningen ofta en omfattande affärsplan med detta syfte. Idag jobbar många av de mest framgångsrika tillväxtföretagen istället med en strategisk plan på en sida, eller ”one-page strategic plan” (OPSP). För att ett tillväxtföretag ska lyckas behövs glasklar tydlighet för såväl den långsiktiga visionen som de dagliga prioriteterna. En väl genomarbetad och förankrad strategisk plan på en sida är ett kraftfullt och dynamiskt verktyg som åstadkommer detta. Den Strategiska planen fick sitt stora genombrott 2014 när Verne Harnish bok ScalingUp utkom för första gången. Sedan dess har boken sålts i 650.000 exemplar och översatts till 22 språk. I dagarna kommer den svenska versionen av ScalingUp med underrubriken ”Hur ett fåtal företag lyckas skala upp…och varför resten inte gör det.”

På ScaleUp Academy är den strategiska planen på en sida det viktigaste verktyget vi jobbar med för att skapa en vass strategi och en tydlig operativ handlingsplan. Planen ska vara enkel och logisk i sin uppbyggnad samt svara på frågorna varför, vad, när, hur, var och vem. Bara den allra viktigaste informationen finns med och varje ord är väl genomtänkt för att alla medarbetare exakt ska veta riktningen samt vad de behöver göra (och inte göra) för att komma dit. För att summera varför du bör ta fram en strategisk plan på en sida istället för den traditionella affärsplanen:

 

1) Den ger hela företaget ett ramverk som med knivskarp tydlighet beskriver visionen

2) Den ger ett gemensamt språk i företaget för att effektivt kommunicera kring hur ni ska uppnå visionen

3) Den blir ett verktyg för att hålla visionen och strategin levande i företaget varje dag

Om ni är intresserade att börja jobba med det kraftfulla verktyget Strategisk Plan på en Sida mejla oss (info@scaleup.se)  så skickar vi er den ifyllbara originalversionen. Vill ni läsa mer om hur man bygger upp planen och effektivt tar fram de olika delarna läs boken Scaling Up – Hur ett fåtal företag lyckas skala upp… och varför resten inte gör det. Boken kan du köpa i vår shop. Utgivningsdag är 11 november.