Power of One – små förbättringar med stor hävstång

Power of One – små förbättringar med stor hävstång

Visste du att du kan uppnå 19% högre lönsamhet genom att bara justera tre faktorer i din verksamhet med 1%. När jag berättar detta för entreprenörer blir de flesta väldigt förvånade. Vad skulle 19% högre lönsamhet och förbättrat kassaflöde innebära för dig och din verksamhet?

Månadens tips kommer från australiensaren Alan Miltz som visade på hävstångseffekten av små konsekventa förbättringar. Han kallade denna effekt för Power of One.

the power of one hjälper dig att scala up

Aktivitet

Alan visade på vikten av att regelbundet optimera följande sju faktorer: pris, volym, rörliga kostnader, fasta kostnader, kreditdagar till kunder, lagerdagar/projektdagar och kreditdagar från leverantörer. Inför nästa ledningsgruppsmöte: be ekonomichefen ta fram ett underlag på vilken effekt en procents förbättring av var och en av dessa faktorer skulle få på årets resultat och kassaflöde.

Ta sedan en diskussion i ledningsgruppen om vilken eller vilka av faktorerna ni har störst möjlighet att förbättra. Om ni lyckas höja priserna med 1% samt sänka de rörliga respektive fasta kostnaderna med 1% så har ni faktiskt förbättrat lönsamheten med 19%. Det borde väl inte vara omöjligt?