Är du flaskhalsen som gör att företaget inte växer?

Är du flaskhalsen som gör att företaget inte växer?

På ett av Di ScaleUp:s webbinarier häromveckan ställde jag frågan till de drygt 700 närvarande entreprenörerna om vad de upplevde som deras främsta tillväxtbarriär just nu. Över en tredjedel svarade att de själva eller ledningen hade blivit en flaskhals i bolagets utveckling.

människor som timglas

Ni som har följt våra webbinarier och utbildningar vet att vi brukar prata om ”dödens dal” när ett framgångsrikt tillväxtbolag fastar i sin utveckling. Naturligtvis kan det orsakas av externa faktorer som den pågående pandemin, men i de allra flesta fall har det att göra med interna faktorer. Risken att hamna i dödens dal finns i alla företag. Skillnaden är att vissa företag ser varningslamporna mycket tidigare och jobbar proaktivt med sin egen utveckling för att undvika dödens dal.

När ett företag växer ökar komplexiteten snabbt med varje ny anställd, ny produkt eller ny marknad. En större mängd information ska hanteras och en större mängd beslut måste fattas i snabbare takt. Dessutom kan ledningen bära på inre hinder för tillväxt som till exempel ett motstånd att delegera ansvar eller släppa kontroll. Ett vanligt sätt att lösa det här problemet är att man som  entreprenör jobbar längre och längre dagar. Detta löser dock inte problemet utan skapar istället nya. Inte bara på jobbet utan också ofta i övriga delar av entreprenörens liv.

Hur ser det ut för dig? Ser du tecken på att du eller ni i ledningen är flaskhalsen? En bra indikator brukar vara att utvärdera vilken arbetsglädje man känner idag jämfört med för 6 månader sen, ett år sen eller när ni var ett relativt nystartat företag?

Om inte din arbetsglädje utvecklas i positiv riktning bör du snarast avsätta tid för att jobba ”på företaget” istället för ”i företaget”. Skapa en plan tillsammans med dtt ledningsteam för att systematiskt frigöra er själva som flaskhalsar.