Nu startar vi upp Alumni by ScaleUp Group

Nu startar vi upp Alumni by ScaleUp Group

Vi är stolta över att hela nio program och över 250 deltagare tagit examen från ScaleUp Academy sedan 2016, under ledning av Pelle Tornell.

Nu öppnar vi upp en unik möjlighet att delta i våra Alumniträffar och bli en del av nätverket med andra ScaleUp-företagare. Här delar vi erfarenheter och tar upp intressanta ämnen som är kopplade till Scaling Up metodiken. Vår första träff äger rum fredagen den 13 maj.

Om du har gått ScaleUp Academy och är intresserad av våra Alumniträffar? Maila oss på info@scaleup.se för mer information!