Hur väl överensstämmer dina egna värderingar med företagets kärnvärden?

Hur väl överensstämmer dina egna värderingar med företagets kärnvärden?

En intressant forskningsstudie om korrelationen mellan företagets kärnvärden och medarbetarnas engagemang visade att medarbetarnas engagemang var 50% större när medarbetarna hade formulerat sina egna personliga värderingar.

Här är ett effektivt sätt att komma igång med att formulera personliga värderingar. Använd länken www.valuescentre.com/pva och följ följande fem steg från Richard Barrett.

ScaleUp tips från Pelle Tornell - kolla dina värderingar

  1. Välj ut de 10 värderingar/ beteende som bäst beskriver vem du är och vad som är viktigt för dig, just nu i livet (inte vem du vill vara eller vad du tror andra förväntar sig av dig). 
  2. Få en rapport (pdf) tillskickad dig 
  3. Läs vad dina värderingar står för i modellen – stämmer de in på dig? 
  4. Från dina 10 värderingar – välj ut dina 3 viktigaste värderingar och gör reflektionsövning 1 

Diskutera i ledningsgruppen hur väl era personliga värderingar stämmer överens med företagets kärnvärden.