Ge frekvent feedback för att hjälpa medarbetarna växa

Ge frekvent feedback för att hjälpa medarbetarna växa

Många tillväxtföretag som vi möter i Di ScaleUp har ingen struktur för att regelbundet ge feedback till sina medarbetare. I bästa fall har man ett medarbetarsamtal en gång i halvåret men oftast sker det ad hoc eller inte alls. Resultatet blir ofta att medarbetarna tappar riktning eller motivation.

kvinna on screen

Att införa en rutin för frekvent feedback varannan vecka på tu man hand mellan medarbetare och närmaste chef är en lågt hängande frukt för att väsentligt öka allas engagemang och utvecklingstakten i företaget. Nyckeln är att hålla mötet kort, inte mer än 45 minuter,  låta medarbetaren prata större delen av tiden samt ha en stående agenda och tidpunkt för mötet. Skicka oss ett mejl på info@scaleup.se om du vill ha vår mall för effektiva feedback möten.